INTERNKONTROLL

 

 

 

brenttavle.jpg

Internkontroll er myndighetspålagt. Det gjelder for alle bedrifter.
Kontroll utføres stadig hyppigere av tilsynsmyndighetene om bedrifter har et internkontrollsystem,
og man risikerer bøter og krav om utbedring.
Vi kan tilby et web basert Internkontroll system som har et lavt bruker grensesnitt for sluttbruker.
Les mer om sytemet her.

INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN
Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS) i bedrifter trådte i kraft 1. januar 1997.
Elektriske anlegg omfattes av denne forskriften.
De ansvarlige for virksomheten plikter å
sørge for systematisk oppfølging, vedlikehold og ettersyn
av elektrisk anlegg og utstyr.
Mange branner starter ved feil i elektriske anlegg. Man
skulle tro at dette først og fremst gjaldt gamle og dårlig
vedlikeholdte anlegg. Men det er også slik at det kan oppstå
feil, for eksempel ved endret bruk, selv i et nytt anlegg.

 

internkontroll