IK Elektro

 

 

 

ik hjemmeside

Systemet er oversiktlig og brukervennlig slik at det er lett å gjennomføre og holde orden på rutiner.
Hovedkontroller og egenkontroller blir påminnet via mailvarsling.

Det utarbeides tilpassede sjekklister for din virksomhet/kontrolladresse.

Alle avvik blir tatt bilde av og lagt inn med kommentar til avviket.
Avvik kan lukkes av kunde/bruker med en kommentar til hva som er utført og av hvem .

Systemet er tilgangsstyrt og dermed kan overordnet for eksempel ha tilgang til alle sine kontrolladresser, men driftsansvarlige kun får adgang til sin kontrolladresse.

ik-elektro