IK Nødlys

Bilde.JPG

Systemet kan være en utvidelse av IK Elektro, eller som en separat modul.
Modulen tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentert kontroll av nødlys.
Hovedkontroll skal utføres av godkjent elektro installatør.
Nopek Elektro utfører denne kontrollen og utbedrer evt. feil mangler.

ik-nodlys