IK/HMS

Vi bruker Nelfo Integator som verktøy for å være ledende innen HMS, dette systemet er et sanntids web system som løpende oppdateres i tråd med myndighetens lovverk. Dette internkontrollverktøyet lar oss lage prosedyrer som er tilpasset vår arbeidsdag.

Vi har valgt bedriftshelsetjeneste avtale med en lokal tilbyder for et tett og pålitelig samarbeid.

Vi følger strenge krav til miljø, vi har valgt å stille krav til våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere ang. miljøansvar.

Nopek Elektro AS er medlem av Grønnpunkt og er en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.

Vi har prosedyrer og rutiner som er utarbeidet for en 0 feil/skade strategi.
Vårt mål er en trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte.
Med å følge rutiner som risikovurderinger, sjekklister/målinger , sluttkontroller og samsvarserklæringer er vi også sikker på at arbeid er utført på en tilfredsstillende måte.

Dette er en trygghet for oss og våre kunder.

ikhms