• Hjemmelader
  • Parkeringskjeller
  • Parkeringsplass
  • Parkeringshus
  • Borettslag

Enten du er privatperson som ønsker installasjon av en enkel hjemmelader eller du er utbygger og har behov for store lastbalanserte ladeanlegg for store parkeringsanlegg har vi den nødvendige kompetansen og det produktutvalget som skal til. Våre ladeløsninger sørger for trygg lading av elbiler og god fordeling av strømkapasiteten for alle ladepunkter i store ladeanlegg – uavhengig av hvor mange elbiler som lades samtidig.

Vi samarbeider med EVBox og ZapTec som i tillegg til hjemmeladere tilbyr produkter med smart strømfordeling, automatisk fakturering, tilpasset design med mer.